Seeking wisdom is like seeking a hidden treasure. When you’re looking for a treasure--especially treasures on which your life depends--what do you do?

 

You don’t give up after five minutes. You keep on mining. You keep on digging. You keep on searching. You do this because your life is dependent on it. So you are persistent, committed, and disciplined in your search for the treasure.

 

The same is true when you are seeking the wisdom of God. Indeed, Proverbs tells us: “. . . if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding” (Proverbs 2:4-6).

 

True wisdom of God comes from His Word. And you have to be resolute in studying the Word of God and in discovering the Truth it contains. Why? Because every time you mine the Word of God, you’ll discover treasure--and the more you mine, the more treasure you will gain.

 

But those who do not spend time diligently seeking wisdom from the Bible; those who read it without comprehending it; even those who memorize it without applying it to their lives are missing the treasure that comes from the Word of God.

 

Don’t miss out on the treasure God has hidden for you in His Word. Dig deep and discover His Truth that guides you through life, brings peace and hope, and blesses you to be a blessings to others.

 

Prayer: God, help me to be diligent in my search for wisdom from You. Help me to spend more time studying Your Word and applying it to my life. I pray in the name of Jesus. Amen.

 

“We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age, who are come to nothing. No, we declare God’s wisdom, a mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began” (1 Corinthians 2:6-7).

Check out more from Dr. Youssef here!

About The Author

Dr. Michael Youssef

Michael Youssef, Ph.D., është themeluesi dhe presidenti i organizatës Rruga me Dr. Michael Youssef. Dr. Youssef u lind në Egjipt, jetoi në Liban dhe Australi para se të vinte në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1984, ai përmbushi një ëndërr të fëmijërisë për t’u bërë një qytetar amerikan. Ai ka diploma nga kolegji Moore në Sidney, Australi dhe nga Seminari teologjik Fuller në Kaliforni. Në 1984, ai mori dhe doktoraturën në antropologjinë sociale nga universiteti Emory. Ai është autori i më shumë se 29 librave, përfshirë këtu edhe Ana e verbër: Zaptimet radikale islamike. Ai dhe gruaja e tij banojnë në Atlanta dhe kanë 4 fëmijë të rritur dhe 7 nipër e mbesa.Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing