Точно както човек, който може да бъде очарован от рецептите в някоя готварска книга и все още да умира от глад, така и някой може да бъде очарован от библейските "рецепти" за успешен живот и все още да бъде духовно недохранен! „Храна за вярата“ е библейско ръководство, което ще ви помогне да пренесете Божието слово от ръката си — през главата — до сърцето си.

Уебсайт

www.ccim-media.com

Говорители

Биография на Ричард А. Бенет

Организация-майка

Cross Currents International Ministries