Yon Moun ta kapab santi li chame ak kèk resèt li jwenn nan yon liv kizin epitou lap mouri grangou, se konsa tou nou kapab santi nou chame ak ''resèt'' biblik yo e poutan nou rete espirityèlman mal nouri. Manyèl biblik sa a ede dijere Bib la soti nan Men ale nan Tèt-soti nan Tèt - rive nan Kè.

Sit Wèb

www.ccim-media.com

Oganizasyon Santral

CCIM