Bibla na informon se Perëndia ka vendosur përjetësinë në zemrat e njerëzve. Si rrjedhojë, meqënëse njerëzit u krijuan për përjetësinë, gjërat e kohës nuk mund t’i kënaqin kurrë plotësisht apo përkohësisht. Ekziston një boshllëk i pafund që vetëm Perëndia mund ta mbushë. St. Augustine e tha këtë mjaft qartë kur deklaroi: “Ti o Zot, na ke krijuar ne për Veten Tënde dhe shpirtrat tanë nuk do të gjejnë prehje deri sa të prehen në Ty.” “Kërkimi yt për Perëndinë” na ndihmon ta ndjekim atë kërkim deri sa të gjejmë prehje në një marrëdhëne të gjallë dhe personale me Zotin e Përjetshëm

Faqe interneti

www.ccim-media.com

Folësit

Dr. Richard A. Bennett

Organizata mëmë

Shërbesat ndërkombëtare Cross Currents