बाइबलले हामीलाई जानकारी दिन्छ कि परमेश्वरले मानिसको हृदयमा अनन्तता राखिदिनु भएको छ/ मानिस अनन्तको निम्ति बनाईएको कारणले गर्दा यस समयको कुनै पनि थोकले उसलाई पूर्ण र स्थायी रुपमा सन्तुष्टि दिन सक्दैन्/ त्यहाँ एक अनन्त खालीपन छ जसलाई केवल परमेश्वरले मात्रै भर्न सक्नु हुन्छ/ सन्त अगस्टिनले यसलाई राम्ररी घोषणा गर्नु भएको छ ,"हे परमेश्वर, तपाईले तपाईकै निम्ति हामीलाई बनाउनु भएको हो र तपाईमा बिश्राम नपाउन्जेल सम्म हाम्रो आत्मा व्याकुल नै रहनेछ/” जबसम्म हामीले जीवित र अनन्तको परमेश्वरमा विश्राम पाई उहाँसंग व्यक्ति सम्बन्ध राख्दैनौ तबसम्म ‘परमेश्वर प्रति तपाईको खोज’ ले हामीलाई त्यस खोजलाई पछयाउन् मद्धत गर्नेछ/

वेबसाइट

www.ccim-media.com

वक्ताहरु

डा. रिचार्ड ए. बेनेट

अभिवाबक संस्था

मिश्रित प्रचालित अन्तराष्ट्रिय सेवकाई