Die Bybel deel ons mee dat God die ewigheid in die hart van die mens geplaas het. Omdat die mens dus vir die ewigheid geskep is, kan die dinge van die tydelike nooit heeltemal bevredig nie. Daar is ’n eindelose vakuum wat slegs God kan vul. Augustinus het dit mooi gestel toe hy gesê het: “O God, U het ons vir Uself geskep, en ons siel is rusteloos totdat dit rus in U gevind het.” U soektog na God help ons om hierdie soektog na te streef totdat ons rus vind in ’n lewende en persoonlike verhouding met die Ewige God.

Webtuiste

ccim-media.com

Sprekers

Dr. Richard Bennett

Moederorganisasie

Cross Currents International Ministries