• Lưu trang mạng yêu thích

Rất nhiều người có trình độ học thức cao thường cho rằng Kinh thánh không có tính khoa học, và không phù hợp với cuộc sống hiện đại của chúng ta. Dẫu vậy, còn có rất nhiều người, kể cả những sinh viên, vẫn đang tự khám phá qua những trình bày đầy tính thực tiễn và lô-gic của sự thật. Chân lý trong ống nghiệm tiếp cận các chủ đề về lẽ thật Kinh thánh từ quan điểm rất khoa học và hợp lý qua những hội thảo của các chuyên gia, những người có thể giải thích được những lĩnh vực phi thường của Kinh thánh trở nên thực tiễn cho hôm nay.

Diễn giả

Dave Fisher

Tổ chức phụ huynh

TWR

Đăng ký thư điện tử

Sign Up for our Newsletter

Truy cập những bản cập nhật, tin tức, bài dạy Kinh Thánh và các sứ điệp do các Cơ Đốc Nhân đầy ơn trên thế giới trình bày.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu