• Shto tek të preferuarit

Shumë individë me arsim të lartë e konsiderojnë Biblën si diçka jo shkencore, të cilës i mungon lidhja me kohën tonë moderne. Por, shumë midis këtyre personave intelektualë, duke përfshirë studentë universiteti janë ende dyshues dhe mund të drejtohen nga prezantime llogjike dhe autentike të së vërtetës. “E vërteta në provëz” trajton subjektet e të vërtetës biblike nga një këndvështrim shkencor dhe llogjik, me një panel diskutimesh nga ekspertë që mund të shpjegojnë se edhe disa nga aspektet më mrekulluese të Biblës janë të zbatueshme sot.

Folësit

David Fisher Fitor Muça Jonida Kumaraku

Organizata mëmë

TWR