Milyen különleges a Föld

Mennyire különbözik a föld a többi bolygótól, a naprendszerünk, a többi naprendszertől? A Venus és a Mars vannak a legközelebb hozzánk. A tudósok úgy gondolkoznak, hogy bizonyos dolgok hasonlóak lehetnek a földhöz. Ürbolygókat küldtek fel, hogy bizonyos dolgokat kivizsgáljanak. A föld akkora, amekkorának kellene lennie.

A tudósoknak lehetséges Istenben hinni?

A XIX század végén Istenben hinni már kiment a divatból. Űgy látszik most eléggé érdekesen a XX. század második felében a Nyugati tudósok között észrevehető a feltámadás és Istenben való hit. Eddington angol csillagász 1614-1644-ig a Cambridge University professzora foglakozott ezzel a problémával, hogy Isten és más természrtfeletti lények létezhetnek, de tudományos műszerekkel észrevéthetetlenek.A válasza mélyreható, ugyanakkor menyerően egyszerü. A Bibliában Isten valóban beszélt az emberrel. Ez sokkal jelentősebb, mint amit mi tudtunk volna róla felfedezni.

Miért fejlesszük a tudományt?

A tudomány egyrészt gonosz, ami magába foglal minden félelmetes és előre nemlátható eredményt. Napjainkban a tudományra úgy tekintenek, mint az emberiség reményére. A problémát nem a tudomány ismerete, hanem annak használata okozza. Bizonyos országokban, ahol az emberek nagytöbbsége hitt a Bibliában azok voltak ahol, a tudományos fejlődés előrehaladt.

Dr. Elmer Engstrom a televízió feltalálója

Dr. Engstrom mérnöknél több volt. de tudósnak nem tartotta magát. Tizennégy egyetemtől tiszteletbeli doktorátust kapott. A Radio Corporation of America legmagasabb tisztviselője volt. Az 1939-es Világ Vásárra a televízió, ez a technikai csoda elkészült. Dr. Engstrom 100,000 alkalmazott főnöke és egyben újjászűletett hívő volt.

Az emlékezés csodája

Egy kutató azt kutatja, hogy hány információt tud az agyad befogadni. A szakemberek megegyeznek, hogy két fajta emlékezés van, A rövididejü, ami elektromos és a hosszúidejü, ami kémiai. Az agy egyik része a látással foglalkozik, a másik a láb mozgásával van elfoglalva. Bizonyos vegyi anyagok segítenek az emlékezésnek, némelyek pedig kitörülik az emlékezetet. Az emlékezés lehet a legjobb barátunk vagy a legrosszabb ellenségünk.

Ne felejtsd el feltölteni az elemet

Néhány ezer embernek valahól a testében van egy bizonyos elemmeghajtású készüléke. Ezek az elektromos találmányok fontos feladatokat végeznek, hogy a test ne okozzon valamilyen betegséget vagy bajt. Az egyik a szívverést szabályozza, másik a magas vérnyomáson segít, a harmadik a leamputált kart mozgatja.

Az érzék szerveink és amik azon túl vannak

Néha valaki valamiról megakar győzni. Máskor az illető azt hiszi, hogy látott valamit, de félremagyarázza azt, amit látott. Ilyenkor várni kell addig, amíg az illető tárgyat vagy dolgot a saját szemünkkel nem láttuk meg. Különböző hullámok vesznek körül. Túdósok feltaláltak készülékeket, hogy a hullámokat láthassuk vagy nézhessük. Isten érzékekkel áldott meg minket, hogy figyelni tudjunk az információkra, amikre az életben szükségünk van.

Menekülés a hitre

Szibériában éltem, az élet nagyon nehéz volt. A II. világháború végén elköltöztünk Ukrajnába. Ott betudtam íratkozni egy villamostechnikai kollégiumba Egy régi képesújságot és egy fedőnélküli könyvet találtam. Ott ezt olvastam: A mi Urunk Jézus Krisztus Evangéliuma. Azt tanultam, hogy a kötelességem be kell árulni, ha szükséges nemcsak felebarátomat, hanem a saját családomat. Amit eddig olvastam nyomot hagyott bennem. Kievben az egyetemen fizikát és matematikát tanultam. Muszáj, hogy legyen egy Isten, aki kezében tart mindent. Elvesztettem a hitemet amikor rájöttem, hogy az apám és a feleségem a cselekedeteimről és a hitemről a KGB-nek rendszeresen jelentést küldtek. Öngyilkossági tervem nem sikerült. Berendeltek a Szovjetunió Kommunista Párt Bizottságába. Arról tájékoztattak, hogy elküldenek Kanadába. A szállodában megtaláltam a Bibliát. Isten a világegyetem Teremtője.

Johannes Keppler, Rendkívüli csillagász

Miről volt híres Johannes Kepler? Az alapvető csillagászat megváltozásáról és arról az eszméről, amelyben 2000 évig hittek. Kepler írta az első tudományos optikus könyvet. Ő volt a modern optika atyja. A görög csillagászok hittek abban, hogy az égi testek köralaku és gömbalaku műbolygó pályán mozogtak. 2000 évig ez volt az egyetemes hiedelem Kepler kételkedett abban az eszmélyben. Ő három törvényt képzelt el, amik a bolygók mozgását kormányozták A csillagászok még ma is tanulmányozzák Kepler első második és harmadik törvényét. Kepler a szilárd Isten hitében és a teremtés rendjében hitt.

A természet találta azt fel előszőr

A 20. századnak volt két kiváló elektrónikus találmánya a radar és a sonar. Ennek ellenére a denevérek ugyanazt az elvet az évek ezrei óta használták. A tény, hogy a ködön, sötétben és nagyobb távolságokban át tud nézni, mint a szem tud látni, amióta a radart kitalálták a repülést biztonságosabbá tette. Röviddel a II. világháború elött a radar elvet négy országban, Németországban, Franciaországban, Angliában és az Egyesült Államokban hadászati célokra használták.

Michael Faraday

Faraday egy kovácsmester fia volt, akit a szegény apa nem tudott iskoláztatni. A fiu egy könyvkötészetben dolgozott, ahol tudományos iratok kerültek a kezébe, amiket nagy érdeklödéssel olvasott. Ha Faradayről van szó a villamos mérnökök azonnal a villamos motorokra és generátorokra emlékeznek. Ő a gázok folyadékká való átalakitással is foglalkozott. Ismerte a Teremtőjét és minden alkalmat megragadott, hogy Róla beszéljen.

Email Regisztráció

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat