ภาพรวม: โยบ Job

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมโยบ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ พระธรรมโยบพยายามตอบปัญหาที่ยากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระเจ้าและความทุกข์ของมนุษย์ และเชิญชวนให้เราเชื่อในพระลักษณะและพระปัญญาของพระเจ้า #BibleProject #พระคัมภีร์ #โยบ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand …อ่านเพิ่มเติม

ภาพรวม: เอสเธอร์ Esther

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมเอสเธอร์ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมเอสเธอร์ พระเจ้าทรงใช้ชาวอิสราเอลพลัดถิ่นสองคนเพื่อช่วยกู้ประชากรของพระองค์จากความพินาศ โดยที่ไม่มีการกล่าวถึงพระเจ้าหรือพระราชกิจของพระองค์อย่างเปิดเผยเลย #BibleProject #พระคัมภีร์ #เอสเธอร์ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: เอสรา-เนหะมีย์ Ezra-Nehemiah

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมเอสราและเนหะมีย์ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมเอสราและเนหะมีย์ ชาวอิสราเอลหลายคนได้กลับมายังเยรูซาเล็มหลังจากพลัดถิ่นตกเป็นเชลย แล้วพวกเขาก็ได้พบกับความสำเร็จรวมไปถึงความล้มเหลวในฝ่ายวิญญาณและศีลธรรมมากมาย #BibleProject #พระคัมภีร์ #เอสรา-เนหะมีย์ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: 1-2 พงศ์กษัตริย์ 1-2 Kings

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรม 1-2 พงศ์กษัตริย์ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรม 1-2 พงศ์กษัตริย์ บุตรของดาวิดชื่อโซโลมอนนำอิสราเอลสู่ความยิ่งใหญ่ที่จบลงด้วยด้วยความล้มเหลวในที่สุด จนนำอิสราเอลไปสู่สงครามกลางเมือง และปิดฉากด้วยการถูกทำลายและการพลัดถิ่น #BibleProject #พระคัมภีร์ #1-2พงศ์กษัตริย์ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: 1 ซามูเอล 1 Samuel

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรม 1 ซามูเอล ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ใน 1 ซามูเอล พระเจ้าลังแลและจำใจที่ต้องตั้งกษัตริย์ขึ้นมาปกครองชาวอิสราเอล กษัตริย์คนแรกนั้นล้มเหลว ส่วนคนที่ 2 คือดาวิดนั้นเป็นคนที่ขึ้นมาแทนและรับใช้อย่างสัตย์ซื่อ #BibleProject #พระคัมภีร์ #1ซามูเอล เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: นางรูธ Ruth

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมนางรูธ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมนางรูธ ครอบครัวชาวอิสราเอลครอบครัวหนึ่งต้องพบกับโศกนาฏกรรม แล้วพระเจ้าก็ใช้ความสัตย์ซื่อของหญิงชาวต่างชาติคนหนึ่ง เพื่อนำการรื้อฟื้นคืนสภาพมาสู่ครอบครัวของดาวิด #BibleProject #พระคัมภีร์ #นางรูธ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: ผู้วินิจฉัย Judges

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมผู้วินิจฉัย ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมผู้วินิจฉัย ชาวอิสราเอลได้ละจากพระเจ้าจนต้องเผชิญผลกระทบต่างๆ พระเจ้าส่งเหล่าผู้วินิจฉัยเข้ามาตามวังวนแห่งการกบฏ กลับใจ และการรื้อฟื้นคืนสภาพ #BibleProject #พระคัมภีร์ #ผู้วินิจฉัย เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: โยชูวา Joshua

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมโยชูวา ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ หลังจากโมเสสเสียชีวิต โยชูวาก็นำชาวอิสราเอลเข้าไปตั้งรกรากในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาซึ่งในขณะนั้นถูกครอบครองโดยชาวคานาอัน #BibleProject #พระคัมภีร์ #โยชูวา เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: เฉลยธรรมบัญญัติ Deuteronomy

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในเฉลยธรรมบัญญัติ โมเสสมอบปัจฉิมบทเปี่ยมปัญญา เพื่อเตือนชาวอิสราเอลก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา และท้าทายพวกเขาให้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า #BibleProject #พระคัมภีร์ #เฉลยธรรมบัญญัติ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: กันดารวิถี Numbers

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมกันดารวิถี ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมกันดารวิถี อิสราเอลเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารเพื่อไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัม พวกเขากบฏต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า และพระเจ้าก็ตอบสนองผ่านทางความยุติธรรมและพระคุณ #BibleProject #พระคัมภีร์ #กันดารวิถี เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: 2 ซามูเอล 2 Samuel

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรม 2 ซามูเอล ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรม 2 ซามูเอล ดาวิดได้กลายมาเป็นกษัตริย์ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ามากที่สุด แต่หลังจากนั้น เขาก็กบฎส่งผลให้ราชวงค์รวมไปถึงอาณาจักรของเขาค่อยๆ พังทลายลง #BibleProject #พระคัมภีร์ #2ซามูเอล เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ