Översikt: 1 Timotheosbrevet

Se vår översiktsvideo om 1 Timotheosbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I 1 Timotheosbrevet visar Paulus Timotheos hur ordning och syfte kan återställas i församlingen i Efesos där falska lärare har stört. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, eng…läs mer

Översikt: 1 Thessalonikerbrevet

Se vår översiktsvideo om 1 Thessalonikerbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I 1 Thessalonikerbrevet, uppmuntrar Paulus de förföljda kristna i Thessalonike att hoppas på kung Jesus framtida återkomst då han ställer allt till rätta. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #1Thessalonikerbrevet

Översikt: 1 Thessalonikerbrevet

Se vår översiktsvideo om 1 Thessalonikerbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I 1 Thessalonikerbrevet, uppmuntrar Paulus de förföljda kristna i Thessalonike att hoppas på kung Jesus framtida återkomst då han ställer allt till rätta. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #1Thessalonikerbrevet

Översikt: 2 Thessalonikerbrevet

Se vår översiktsvideo om 2 Thessalonikerbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I 2 Thessalonikerbrevet klargjorde Paulus det han tidigare undervisat om Jesus framtida återkomst och han tillrättavisade de kristna som störde gemenskapen. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #2Thessalonikerbrevet

Översikt: Kolosserbrevet

Se vår översiktsvideo om Kolosserbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I Kolosserbrevet uppmuntrar Paulus de kristna i Kolossai att se Jesus som kärnan i all verklighet, så att de inte ger efter för påtryckningar från andra religioner. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #Kolosserbrevet

Översikt: Filipperbrevet

Se vår översiktsvideo om Filipperbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I brevet tackar Paulus de kristna i Filippi för deras generositet och berättar att de alla är kallade att imitera Jesus självutgivande kärlek. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #Filipperbrevet

Översikt: Efesierbrevet

Se vår översiktsvideo om Efesierbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I Efesierbrevet visar Paulus hur de goda nyheterna borde skapa etniskt mångfaldiga gemenskaper som förenas genom hängivenheten till Jesus och varandra. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #Efesierbrevet

Översikt: Galaterbrevet

Se vår översiktsvideo om Galaterbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I Galaterbrevet utmanar Paulus Galatiens kristna att inte längre tillåta kontroversiell Torah-lydnad att splittra församlingen. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #Galaterbrevet

Översikt: 2 Korinthierbrevet

Se vår översiktsvideo om 2 Korinthierbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I 2 Korinthierbrevet, löser Paul sin konflikt med korintierna genom att visa hur korsfästelsens skandal vänder upp och ner på våra värderingssystem. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #Korinthierbrevet

Översikt: 1 Korinthierbrevet

Se vår översiktsvideo om 1 Korinthierbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I 1 Korinthierbrevet visar Paulus Korinths nya kristna att alla komplexa problem i livet kan ses genom evangeliets lins. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #Korinthierbrevet

Översikt: Romarbrevet 5-16

Se vår översiktsvideo om Romarbrevet 5-16, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I Romarbrevet visar Paulus hur Jesus skapade Abrahams nya förbundsfamilj genom sin död, uppståndelse och sändandet av den Helige Ande. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #Romarbrevet