Ang Panuntunan ay ang pang-araw-araw na paglalapat ng Salita ng Diyos sa mga tunay na isyu ng buhay. Isinulat ni Dr. Harold Sala at inilahad ni Pastor Willie Basilio, maingat na tinatalakay ng programa ang mga mahahalagang bagay tulad ng ating pakikipag-ugnayan sa iba, pananampalataya, pagpapatawad, layunin, krisis, pag-asa o kawalan nito, ayon sa hindi nagbabagong mga prinsipyo mula sa Biblia.

Website

www.guidelines.org

Mga Tagapagsalita

Willie Basilio

Pangunahing Organisasyon

Guidelines International Ministries