Inaanyayahan ng programang Encouraging Words, na inilahad ni Luisa Ampil, ang mga tagapakinig na mabuhayan ng loob sa pamamagitan ng mga munting paalala tungkol sa pag-ibig, kabutihan at biyaya ng Diyos sa gitna ng maraming hamon ng buhay.

Website

www.guidelines.org

Mga Tagapagsalita

Luisa Ampil

Pangunahing Organisasyon

Guidelines International Ministries