Inaanyayahan ng programang Encouraging Words, na inilahad ni Luisa Ampil, ang mga tagapakinig na mabuhayan ng loob sa pamamagitan ng mga munting paalala tungkol sa pag-ibig, kabutihan at biyaya ng Diyos sa gitna ng maraming hamon ng buhay.

Website

www.guidelines.org

Mga tagapagsalita

Luisa Ampil

Organisasyon ng mga Magulang

Guidelines International Ministries

Mag-sign up ng Email

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messaging from the world's most powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Ang kinakailangang inpormasyon ay nawawala