Kaya Mong Maging Matuwid

Gusto mo bang bumait pero hindi mo magawa?

Bakit Mahalagang Manatiling Matuwid

May isang babala sa mga matuwid kung sila ay tatalikod sa Panginoon.

May Babala ang Dios sa mga Nagkakasala

Second chance ang ibinibigay ng Panginoon sa mga nagkakasala.

Mayroon Ka bang Sinful Patterns?

Alamin ang pinakamagandang lunas para makaiwas sa sinful patterns.

"Kung Ano ang Puno, Siya Rin ang Bunga"

Fair judgment ang kasabihan nating ito tungkol sa tinatawag nating "generational sin"?

Ang Kahalagahan ng Papuri at Pasasalamat sa Panginoon

Ano kaya ang magiging resulta ng palagiang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon?

Linggo ng Papuri at Pasasalamat

Ang Salmo 145, isang awit ng papuri.

Linggo ng Papuri at Pasasalamat

Ang Salmo 144, isang awit ng pasasalamat.

Linggo ng Papuri at Pasasalamat

Ang Salmo 136, isang awit ng pasasalamat.

Linggo ng Papuri at Pasasalamat

Ang Salmo 135, isang awit ng papuri.

Ang Happy Ending sa Buhay ni Lazarus

Narito ang istorya ni Lazarus--namatay at muling nabuhay!

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala