هرگز تسلیم نشو! به عیسی مسیح امیدوار باش! (Farsi ENL149)

تسلیم نشو! شاید شیطان بخواهد که شما را ناامید کند اما شما همچنان به پیش بروید! در ایمان خود در عیسی مسیح به...

ایمانی که میتواند کوهها را جابجا کند (Farsi 148)

همه آن چیزی که شما احتیاج دارید داشتن ایمان به اندازه یک دانه خردل است! آیا ایمان دارید؟ این ویدیو را تماشا...

دعوت زندگی شما چیست؟ (Farsi 147)

آیا خدا شما را برای چیزی فراخوانده است؟ هدف شما چیست؟ این ویدیو را تماشا کنید و ببینید که چگونه میتوانید...

قدرت بذر (FARSI ENL146

شما چیزی را درو خواهید کرد که که می کارید! شما چه بذری را می کارید؟ آیا شما در زندگیتان چیزهایی وجود دارد که...

احیای معجزه وار (Farsi 145)

ایا با زخمها و دردهای گذشته دست به گریبان هستید؟ آیا در ایمان خود دلسرد شده اید؟ این ویدیو را تماشا کنید و...

خدای تو کیست؟ (Farsi 144)

چه کسی صاحب قلب توست؟ کدام خدا را می پرستید؟ خواهر ایشیک درباره تجربه شخصی خودش سخن میگوید که چه اتفاقی افتاد...

هویت خود را در عیسی مسیح بشناسید (Farsi ENL 130)

زمان آن رسیده است که نقاب خود را بردارید و خودتان باشید! شما نیاز ندارید که خود را شخصی دیگر جا بزنید! شما...

براى ايمانت ايستادگى كن! (Farsi ENL 128)

زمان آن رسيده كه كليسا بيدار شود! تغيير اتفاق نميفتد تا اينكه ما در برابر خداوند فروتن شويم! خواهر ايشيك توضي...

دعوت خدا را براى زندگيت بياب (Farsi ENL 127)

خدا براى زندگى تو يك نقشه دارد. آيا ميخواهى كه اين نقشه را دريافت كنى؟ اين برنامه را تماشا كنيد كه در آن خواهر...

كلام خدا سلاح توست! (Farsi ENL 126)

آيا با دستان بسته به جنگ روحانى ميروى؟ آيا تحت اسارتهاى روحانى هستى؟ اين برنامه را تماشا كنيد كه در آن خواهر...

خواسته هاى خدا را به جا بياور! (Farsi ENL125)

آيا احساس ميكنى كه ناتوانى و سالهاى زندگيت در حال هدر رفتن است؟ الان زمان اين است كه خود را به خدا تسليم كنى...

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است