Merruni me punë derisa të vij: Pjesa 2

Merruni me punë derisa të vij: Pjesa 1

Çfarë donte të thoshte Jezusi?: Pjesa 1

Miq besnik: Pjesa 1

Urtësia, Pjesa 3

Urtësia, Pjesa 2

Urtësia, Pjesa 1

Rrugë të shkurtra dhe kthimi mbrapa: Pjesa 4

Rrugë të shkurtra dhe kthimi mbrapa: Pjesa 3

Rrugë të shkurtra dhe kthimi mbrapa: Pjesa 2

Rrugë të shkurtra dhe kthimi mbrapa: Pjesa 1