• Idagdag sa mga Paborito

Samahan ng mga organisasyon ng misyon na nagkakaisang maghatid ng Salita ng Dios sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pagkukwento ayon sa pagkakasunod-sunod nito mula sa Biblia upang mapadali ang pagsusulong ng pagtatanim ng mga simbahan.

Website

www.onestory-media.org

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala