• Ajoute sou sa w pi pito yo

A Travè Labib se yon Ministè Mondyal sou ansèyman biblik ki transmèt nan plis pase 100 lang ak dyalèk nan tout mond lan. Misyon nou li senp e se menm bagay la ak sa Doktè McGee tap pwoklame a: Fè Pawòl la toutantye rive nan lemonn antye.

Sit Wèb

twr.org

Oganizasyon Santral

A Travè Labib