• Idagdag sa mga Paborito

Ang Paglalakbay ay ministeryo ng pandaigdigang pagtuturo ng Salita ng Diyos na naisasahimpapawid sa mahigit isang daang (100) mga wika at dialecto sa buong daigdig. Ang aming misyon ay simple at katulad ng pinaniniwalaan ni Dr McGee. Ang dalhin ang buong Salita sa buong mundo.

Website

twr.org

Mga Tagapagsalita

Danilo Abangco

Pangunahing Organisasyon

Ang Paglalakbay