• ഇഷ്ടപ്പെട്ടവയോട് ചേര്‍ക്കുക

പ്രക്ഷേപണം വഴി ലോകത്താകമാനം 100 ല്‍ അധികം ഭാഷകളിലും പ്രാദേശിക മൊഴികളിലും ബൈബിള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ‘ബൈബിളിലൂടെ’. ‘സമ്പൂര്‍ണ വചനം സര്‍വര്‍ക്കും’ എന്നിങ്ങനെ മക്ഗീ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ലളിതമായ ദൗത്യമാണ് നമുക്കുള്ളത്.

വെബ്സൈറ്റ്

twr.org

മാതൃസംഘടന

ബൈബിളിലൂടെ