• Lưu trang mạng yêu thích

Tìm Hiểu Thánh Kinh là chương trình giảng dạy Kinh thánh toàn cầu được phát thanh hơn 100 ngôn ngữ và thổ ngữ trên thế giới. Sứ mạng của chúng tôi thật giản dị và giống như Tiến sĩ McGee đó là: Đem hết cả Kinh thánh đến cho hết cả thế giới.

trang mạng

twr.org

Tổ chức phụ huynh

Tìm Hiểu Thánh Kinh