สดุดี 35:6-37:1

สดุดี 34:7-35:5

สดุดี 33:1-34:6

สดุดี 32:1-11

สดุดี 31:7-32:1

สดุดี 30:3-31:6

สดุดี 29:6-30:2

สดุดี 28:3-29:6

สดุดี 27:9-28:2

สดุดี 27:1-8

สดุดี 25:18-27:1

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ