1 Mambo Ya Nyakati 22:10-23:32

WALAWI WAANDALIWA KWA AJILI YA HUDUMA NA UIMBAJI KATIKA HEKALU

1 Mambo Ya Nyakati 21:14-22:9

DAUDI ACHAGUA ADHABU KUTOKA KWA MUNGU

1 Mambo Ya Nyakati 20, 21:1-13

TAMATI YA HABARI YA VITA ALIVYOPIGANA DAUDI

1 Mambo Ya Nyakati 18-19

VITA DHIDI YA WAAMONI NA ASHURU

1 Mambo Ya Nyakati 16:8-17:27

DAUDI ATAKA KUMJENGEA MUNGU HEKALU

1 Mambo Ya Nyakati 15:1-16:7

SANDUKU LA AGANO YATULIA MAHALI PAKE.

1 Mambo Ya Nyakati 13:1-14:17

UFANISI WA MFALME DAUDI

1 Mambo Ya Nyakati 11:1-12:40

UTAWALA WA DAUDI

1 Mambo Ya Nyakati 9:1-10:14

UTAWALA WA SAULI

1 Mambo Ya Nyakati 1:1-8:40

NASABA

Warumi 16:1-27

WATU WALIOTAJWA KWA MAJINA YAO NA SIFA KUWAHUSU

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo