KumaHeberu 11:31-34

Ukunqoba kungokwethu

KumaHeberu 11:20-30

Ukubaluleka kwempilo engcwele

KumaHeberu 11:8-19

U-Abraham ongumngani kaNkulunkulu

KumaHeberu 11:7

Phenduka ezonwemi zakho

KumaHeberu 11:4-6

Khonza ngendlela emiswe nguyena uNkulunkulu

KumaHeberu 11:1-4

Amaqhawe enkolo

KumaHeberu 10:31-39

Loko esimelwe ukukwenza masesamukele uJesu

KumaHeberu 10:19-25

Loko esimelwe ukuba yikho njengabakholwayo

KumaHeberu 9:22-28

Igazi likaJesu eliletha intethelelo

KumaHeberu 9:1-21

Amandla egazi likaJesu

KumaHeberu 8:6-13

UJesu uyisimangaliso