1ኛ የዮሐንስ መልእክት 2:16-19

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 2:14-16

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 2:7-14

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 2:3-8

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 2:1-3

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 1:7-10

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 1:2-6

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 1:1

1ኛ የዮሐንስ መልእክት መግቢያ

ትንቢተ ዮናስ 4:1-11

ትንቢተ ዮናስ 3:5-10