येशूको कथाले असंख्य मानिसको हृदयलाई उत्प्रेरित गराएको छ र राष्ट्रहरु र इतिहासलाई नै बदलिदिएको छ / तर लाखौले भने उहाको कथालाई सुन्न अझ बाँकी नै छ / अरुहरुले एक पटक सुनेका होलान्, तर जीवनको अलमल र मांगले उहाको कथाको सुन्दरतालाई गुमाई दिएको छ / अब संसारको निम्ति यो, त्यस कथालाई फेरी सुन्ने समय हो जसले स्थिर भई सुन्ने व्यक्तिको हृदयलाई भित्र सम्म छुन सक्छ / मालिकको कथा विश्वले सुन्ने एक साप्ताहिक प्रसारण हो / यसले येशूका कथामा लुकेका इतिहासिक र संस्कृतिक विवरणलाई जीवन्त तुल्याउदै उहाको कथालाई सुनाउछ / येशूको कथा शक्तिशालि छ / रोगहरुमाथि उहाको शक्ति, आत्माहरुमाथि उहाको शक्ति, र पापमाथि उहाको शक्तिले खाँचो र दुखमा परेका मानिसहरुलाई नयाँ सुरुवात दिएको छ / को हुन् यी मानिस येशू ? कहाँबाट उहाले यस्तो शक्ति प्राप्त गर्नु भयो ? किन उहा यस संसारमा आउनु भयो ? यस मानिसको परिचय बुझ्नुहोस् जसले व्यक्ति, परिवार र राष्ट्रलाई नै परिवर्तन गरायो र उहाबाट फेरी सुन्नलाई खाँचोमा परेको यस संसारमा उहाले निरन्तर गर्नु हुने कामलाई अवलोकन गर्नुहोस् /

वेबसाइट

www.StoriesoftheMaster.com

वक्ताहरु

जोनाथन विल्लियम्सले

अभिवाबक संस्था

परमेश्वरको बचन, बोल्छ