नम्र अगमवक्ता

अध्यारोमा एक आगन्तुक

सेवकको गोप्यता

येशुसंग पहिलो जम्का भेट गर्नेहरु

उजाड स्थानमा भौतारिने

स्वर्गबाटको आवाज

उजाड स्थानमा वचन

उनलाई एक्लै छोडीदेउ !

दश नोकर र तिनीहरुको दश सिक्का

यरीहो को अन्धो मानिस

धनी जमिनदार र र लोभी कामदारहरु