• Kari akan wanda aka fi so

Ko kana da ciwon kajamau ko ba ka da shi. Ciwon da dubu dari biyar na da shi. Allah ya shirya maka hanyar ceto. Wanna takada na ceto da ciwon kanjamau na nuna Mana hanyar ceto ta jinin yesu Kristi.

Website

www.ccim-media.com

Masu Wa'azi

Dr. Richard A. Bennett

Babbar ma'aikata

CCIM