CORONAVI-RÚT VÀ ĐẤNG CHRIST

Khi bạn đọc điều này, bạn sẽ biết rõ hơn tôi về mọi thứ giai đoạn này sẽ phát triển nữa như thế nào. Vì vậy, tôi không cần phải nêu chi tiết các biện pháp được thực hiện để làm chậm sự lây lan của vi-rút hoặc miêu tả chính xác về kinh tế. Việc hòa nhập xã hội, du lịch, hội nghị, các buổi nhóm lại ở nhà thờ, nhà hát, nhà hàng, các sự kiện thể thao v…Hiển thị đầy đủ

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu