Koronavirüs ve Mesih - giriş

Koronavirüs ve Mesih kitabıyla John Piper, dünya genelindeki okuyucuları sağlam Kaya’ya dayanmaya davet etmektedir. Tanrı, sağlam Kayamız olan İsa Mesih’te, O’na güvenenler için tasarladığı bilge ve iyi amaçları uyarınca her şeyi belirleyip yöneten ve her şeye hükmeden o egemen gücüyle ruhlarımızı korumaktadır. Tanrı koronavirüs aracılığıyla ne yap…daha çok göster

Koronavirüs ve Mesih - 1 - 1 kısım 1 bölüm

İkinci bölümde, “acı ilahi takdir” ifadesini kullanmıştım. Koronavirüs işte budur. Tanrı’nın yaptığı bazı işleri acı olarak tanımlamak, O’na saygısızlık etmek değildir. Rut’un kayınvalidesi olan Naomi sürgün ve açlık zamanında kocasını, iki oğlunu ve bir gelinini kaybetmiş ve şöyle demişti:

Koronavirüs ve Mesih - 2 - 2 bölüm

Benim koronavirüs veya başka herhangi bir şey hakkında ne düşündüğümün pek bir önemi yok. Ancak Tanrı’nın ne düşündüğünün önemi sonsuzdur. O ne düşündüğü hakkında sessiz kalmaz. Kutsal Kitap’ta gündemdeki bu krizle alakası olmayan neredeyse tek bir sayfa bile yoktur.

Koronavirüs ve Mesih - 3 - 3 bölüm

Bu noktada Tanrı’nın kutsallığının, doğruluğunun ve iyiliğinin ne anlama geldiğini sormamız gerekiyor. Zira bu şeylerin ne olduklarını bilmiyorsak, koronavirüsün bunları yakıp yıkmadığını nereden bilebiliriz ki? Ya da bunların bizi kurtaran Kaya’nın sonsuz, sarsılmaz temelleri olup olmadığını nereden bilebiliriz?

Koronavirüs ve Mesih - 4 - 4 bölüm

İkinci bölümde, “acı ilahi takdir” ifadesini kullanmıştım. Koronavirüs işte budur. Tanrı’nın yaptığı bazı işleri acı olarak tanımlamak, O’na saygısızlık etmek değildir. Rut’un kayınvalidesi olan Naomi sürgün ve açlık zamanında kocasını, iki oğlunu ve bir gelinini kaybetmiş ve şöyle demişti:

Koronavirüs ve Mesih - 5 - 5 bölüm

Neden Tanrı’nın koronavirüs üzerinde ve benim hayatım üzerinde egemen olduğu haberini tatlı bir öğreti olarak benimsemeliyim?

Koronavirüs ve Mesih - 6 - 2 kısım giriş

Eğer Tanrı tahtından indirilmediyse, eğer O gerçekten de “her şeyi kendi isteği doğrultusunda” düzenliyorsa (Ef. 1:11) ve eğer bu koronavirüs salgını getirdiği tüm yıkımla birlikte Tanrı’nın kutsal, doğru, iyi ve bilge ellerindeyse, o zaman Tanrı ne yapıyor? O’nun amacı nedir?

Koronavirüs ve Mesih - 7 - 6 bölüm

O zamandan beri dünya bozulmuş durumdadır. Tüm güzelliği kötülük, felaketler, hastalıklar ve hayal kırıklığıyla iç içe geçmiş haldedir. Tanrı onu mükemmel olarak yaratmıştı.

Koronavirüs ve Mesih - 8 - 7 bölüm

Daha önce de gördüğümüz gibi Tanrı’nın kendi halkı bile, O’nun yargısının fiziksel etkilerinin birçoğunu yaşamaktadır. Elçi Petrus bunu şöyle dillendiriyor:

Koronavirüs ve Mesi - 09 - 8 bölüm

Her ne kadar kilise tarihi, dünyanın sonuna dair boşa çıkan tahminlerle dolu olsa da, İsa Mesih’in tekrar geleceği bir gerçektir. İsa göğe alınırken, melekler arkada kalan öğrencilere, “Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?

Koronavirüs ve Mesih - 10 - 9 bölüm

Koronavirüs benzeri olmayan bir tövbe çağrısı değildir. Tüm doğal afetler -seller, kıtlıklar, çekirgeler, tsunamiler veya salgın hastalıklar- Tanrı’nın acı veren ancak merhamet dolu tövbe çağrılarıdırlar.

E-posta Kayıt

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Gerekli bilgi eksik