• Lưu trang mạng yêu thích

Phụ nữ và Hy vọng là chương trình phát thanh dành cho phụ nữ trong mọi miền đất nước. Nó đặc biệt cung cấp cho phụ nữ những thông tin bổ ích, những kiến thức thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày để giúp phụ nữ chu toàn trách nhiệm trong viêc nuôi dạy con cái, quan hệ với chồng, bà gia, thân quyến, xã hội, hội thánh, công việc làm...Hơn nữa chương trình còn gây dựng đời sống tâm linh cho chị em, đem đến tiếng nói hy vọng và bình an cho họ giữa những khó khăn trong cuộc sống. Ngoài trọng tâm rao truyền Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống tâm linh, chương trình cũng đáp ứng các nhu cầu khác của chị em qua các mục vụ như: • Radio – là phương tiện để nghe Lời Chúa • Kinh Thánh – nền tảng của đời sống • CD về chương trình phát thanh Tin lành Xuyên Thế Giới • Quà khích lệ trong hoàn cảnh khó khăn. • Giúp xây nhà vệ sinh thay thế những chiếc cầu cá • Dạy chữ cho chị em vùng cao • Cấp phát gạo, nhu yếu phẩm, quần áo Đây là số mục vụ khiêm tốn mà chương trình nhờ ơn Chúa làm được hầu giúp cho các chị em phụ nữ trong nước. Ở những vùng cao, vùng sâu hẻo lánh, nhu cầu của các chị em cần chia sẻ, giúp đỡ và quan tâm vẫn còn rất lớn. Chị em vừa chật vật với cái ăn cái mặc quanh năm vừa phải chống lũ, khắc phục lũ hàng năm và trong vòng lẩn quẩn đó, họ vẫn không sao thoát khỏi cảnh nghèo túng, bệnh tật và đau khổ. Dầu vậy, cảm tạ Chúa. Qua chương trình Phụ nữ và Hy vọng, Lời Chúa đem đến nhiều thay đổi và ảnh hưởng trong cuộc sống đầy vất vả hàng ngày của họ- những con người tận sâu thẳm khát lời Chúa, khát khao học hỏi, khát khao hướng ra thế giới bên ngoài…

Diễn giả

An Anh Tien

Tổ chức phụ huynh

Phụ nữ và Hy vọng

Đăng ký thư điện tử

Sign Up for our Newsletter

Truy cập những bản cập nhật, tin tức, bài dạy Kinh Thánh và các sứ điệp do các Cơ Đốc Nhân đầy ơn trên thế giới trình bày.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu