• Yongeza kwizinto ozithandayo

Amanenekazi eThemba .Iinkqubo zAmanenekazi eThemba zibonelela ngengcebiso ephathekayo imihla ngemihla,nokunik’ithemba namandla aguqula impilo ngothando lukaThixo ,ngokusebenzisa iindlela ezikhuthaza ukuphokozelana okusuka entliziyweni.

Uphinyaphinyo

www.twrwomenofhope.org

Umbutho wabazali

TWR Amanenekazi eThemba