Програмата „Слово за днес“ се фокусира върху Божието Слово, както то се прилага в нашето всекидневие. Всяка програма акцентира на фраза или ключова дума от Божието Слово, Библията. Слушателят не само се обучава в Евангелието, но също така е запознаван със съдържанието на Библията чрез метода "изучаване на думата", при който се използват няколко пасажа от Писанието, съдържащи думата на разглежданата тема. През седмицата, като човек слуша Слово за днес, той/тя не само да чуват Благата вест за спасение в Исус, те също се учат на Словото, като се съсредоточават върху ключовата дума за всяка програма.

Уебсайт

www.thewordtoday.org

Говорители

Дъг Шрьодер Пол Шрьодер

Организация-майка

Слово за днес

Имейл абонамент

Sign Up for our Newsletter

Достъп до актуализации, новини, библейско поучение и вдъхновяващи послания от най-мощните християнски говорители в света.

Благодарим Ви, че се абонирахте за да получавате писма от TWR360

Необходима липсваща информация