Mwaliko mkuu wa wokovu

ni muhimu tueneze wokovu kwa watu wote. wokovu huu ni agano la milele kati ya mungu na binadamu waungamao dhambi

Toa hoja yako

Kila mtuhuwa na changamoto kila siku na kwahivyo lazima tu toa maoni yetu ili kutoa suluhu kwa changamoto hizi

Hasara ya Dhambi

Binadamu wamepotoshwa na dhambi inayo tutenganisha na mungu. na ipo njia moja ya kuhepuka mauti ni kutubu na kuungama ghambi zetu.

Hukumu ni lazima

Mungu ametwambia kuwa hukumu nilazima itakuwepo na kila mtu atapitia hukumu na kuhukumiwa kwa matendo yake.

ole wao

bibilia inatufunza kuwa mungu ni wa huruma na huwasamehe wamrudiao. katika agano la kale aliwatumia manabii ili kuwahimiza watu waungame dhambi zao. ila wasio tubu wanaonywa kuwa wataadhabiwa.

wito kwa walio asi

mungu anatupenda na huo ndio mwanzo wa wokovu. isaiah awaita watu kumrudia mungu kwani mungu atawaadhibu walio asi.

mtihani wa mwisho

maisha ni masomo. na kila shule ina ule mtihani wa mwisho. makala haya yanauliza na juelzea yesu ni nani.

mtihani wa mwisho

makala haya yanazungumzia kuwafunza watu kumhusu yesu. bila kumkana na kujitolea kihali na mali ili kuwalisha kondoo wa yesu.

yesu ajidhihirisha kwa wanafunzi wake

baada ya kufufka kwa yesu, yesu alijidhihirisha kwa wanafunzi wake walipokuwa wanavua.samaki. hapa inatuonyesha wazi kuwa bwanayesu alifufuka na kwa imani wanafuzi wake wilmjua kwa imani

faida ya kuwa na imani

ni muhimu kuwa na imani na pia ni muhimu kuwa na imani ili uwe na uwezo wa kutenda jambo flani. makala haya hutuhimiza kuwa na imani kwake yesu

furaha ya faraja

wanafunzi wa yesu walipata faraja baada ya Bwana wao kufufka na kujitokeza kwao. hapo walijua kuwaw kweli yesu ndiye mwana wa mungu. mengy kuhusu haya utayapata katika makala haya.

Jisajili kwa barua pepe

Pata taarifa, habari,mafundisho ya kibibilia, ujumbe wa kusisimua kutoka kwa sauti ya kikristo yenye nguvu zaidi duniani

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habtri inayohitajika haipo