Thánh Kinh Lược Khảo(MBC) là chương trình nghiên cứu toàn bộ Kinh thánh, thêm vào đó là các bài giảng trên núi và các chủ đề về hôn nhân và gia đình. Các bài học nầy được xem như là chương trình giảng dạy cơ bản nhằm chăm sóc đời sống Cơ đốc, và hỗ trợ sự tăng trưởng tâm linh cho hội thánh trên toàn cầu thông qua các mục vụ hợp tác quốc tế (ICM). Mục sư Dick Woodward sáng lập khóa học nầy với phương cách độc đáo làm cho cách sách trong Kinh thánh trở nên sống động mà không bị ngăn trở bởi hệ phái tôn giáo và văn hoá nào. Chương trình nầy cung cấp phương pháp tự học Kinh thánh cách dễ hiểu dành cho mọi đối tượng mà không phụ thuộc vào trình độ văn hoá.

trang mạng

icm.org

Diễn giả

Mục sư Dick Woodward

Tổ chức phụ huynh

Các mục vụ hợp tác quốc tế

Đăng ký thư điện tử

Sign Up for our Newsletter

Truy cập những bản cập nhật, tin tức, bài dạy Kinh Thánh và các sứ điệp do các Cơ Đốc Nhân đầy ơn trên thế giới trình bày.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu