KING of GLORY (Movie) - TWR360 KING of GLORY (Movie) - TWR360 https://www.twr360.org en-us Tue, 28 Jan 2020 15:33:47 -0500 <![CDATA[Episode 1: Prologue]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542267/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542267/ <![CDATA[Episode 1: Prologue]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542267/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542267/ <![CDATA[Episode 2: The Creator and His Creation]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542266/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542266/ <![CDATA[Episode 2: The Creator and His Creation]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542266/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542266/ <![CDATA[Episode 3: Evil's Entrance]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542278/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542278/ <![CDATA[Episode 3: Evil's Entrance]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542278/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542278/ <![CDATA[Episode 4: Sin's Curse and God's Promise]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542279/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542279/ <![CDATA[Episode 4: Sin's Curse and God's Promise]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542279/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542279/ <![CDATA[Episode 5: The Way of Sacrifice]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542276/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542276/ <![CDATA[Episode 5: The Way of Sacrifice]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542276/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542276/ <![CDATA[Episode 6: Man's Rebellion & God's Faithfulness]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542277/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542277/ <![CDATA[Episode 6: Man's Rebellion & God's Faithfulness]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542277/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542277/ <![CDATA[Episode 7: God's Plan Advances]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542274/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542274/ <![CDATA[Episode 7: God's Plan Advances]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542274/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542274/ <![CDATA[Episode 8: The Law & the Prophets]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542275/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542275/ <![CDATA[Episode 8: The Law & the Prophets]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542275/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542275/ <![CDATA[Episode 9: The King's Entrance]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542272/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542272/ <![CDATA[Episode 9: The King's Entrance]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542272/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542272/ <![CDATA[Episode 10: The King's Character]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542273/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542273/ <![CDATA[Episode 10: The King's Character]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542273/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542273/ <![CDATA[Episode 11: The King's Dominion]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542271/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542271/ <![CDATA[Episode 11: The King's Dominion]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542271/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542271/ <![CDATA[Episode 12: The King's Mission]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542270/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542270/ <![CDATA[Episode 12: The King's Mission]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542270/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542270/ <![CDATA[Episode 13: The King's Submission]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542265/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542265/ <![CDATA[Episode 13: The King's Submission]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542265/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542265/ <![CDATA[Episode 14: The King's Sacrifice & Triumph]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542269/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542269/ <![CDATA[Episode 14: The King's Sacrifice & Triumph]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542269/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542269/ <![CDATA[Episode 15: The King's Gospel & Glory]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542268/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542268/ <![CDATA[Episode 15: The King's Gospel & Glory]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,542268/ https://www.twr360.org/programs/view/id,542268/ <![CDATA[The Message in the Story Part 1 of 4 - Happily Ever After?]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,785070/ https://www.twr360.org/programs/view/id,785070/ <![CDATA[The Message in the Story Part 2 of 4 - The Bad News]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,785069/ https://www.twr360.org/programs/view/id,785069/ <![CDATA[The Message in the Story Part 3 of 4 - The Good News]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,785068/ https://www.twr360.org/programs/view/id,785068/ <![CDATA[The Message in the Story Part 4 of 4 - Your Response to the King]]> Wed, 30 Nov -001 00:00:00 -0500 https://www.twr360.org/programs/view/id,785067/ https://www.twr360.org/programs/view/id,785067/