IziKronike I 29:1-30

Ukukholwa kwethu masikubonakalise ngemisebenzi