IziKronike I 15:1-16:43

Ukuyiswa komphongolo kaJehova eJerusalema