KwabaseRoma 9:22-33

Umnyango wensindiso uvulekela abezizwe