Amós 3:2-6

Ko capítulo 3pe Amós oñe’ẽ umi tetȃ nguérape oîva Israel jere rehe. Ha’e he’i pe Ñandejára juicio oḡuaheta chupe kuéra. Upe rire he’i pe juicio oḡuahetava pe sur pegua reinope, Judápe.