W tym filmie odkrywamy, że świątynia Izraela jest w Biblii opisana jako miejsce, w którym Boża przestrzeń i ludzka przestrzeń stanowią jedno. W zasadzie całą historię biblijną można uznać za opowieść o Bożej świątyni. Na pierwszych stronach Księgi Rodzaju Bóg tworzy kosmiczną świątynię, a w osobie Jezusa Bóg osobiście zamieszkuje świątynię tego świata. Pod koniec historii biblijnej z kolei całe stworzenie staje się Bożą świętą świątynią. #BiblieProject #Biblia #Świątynia

Zarejestruj swój e-mail

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Dziękujemy za dołączenie do TWR360.

Nie podano wszystkich wymaganych informacji