Czy „Chrystus” to nazwisko Jezusa albo tytuł, który sobie nadał? Otóż nie! Tytuł, którego Jezus najczęściej używał wobec siebie, to „Syn Człowieczy”. W tym filmie omówimy znaczenie tego fascynującego określenia i zobaczymy, jak wiąże się ono z szerszą historią biblijną. #BiblieProject #Biblia #SynCzłowieczy

Zarejestruj swój e-mail

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Dziękujemy za dołączenie do TWR360.

Nie podano wszystkich wymaganych informacji