Na pierwszych stronach Biblii Bóg daje ludzkości dar, który szybko zostaje zaprzepaszczony –życie wieczne, z którego można korzystać, jedząc z drzewa życia. W tym filmie zgłębiamy znaczenie tego przejmującego obrazu i odkrywamy, dlaczego święte drzewa odgrywają kluczową rolę w biblijnej historii. Wszystko to prowadzi do Jezusa – tego, który umarł na drzewie, by stać się nowym drzewem życia dla całej ludzkości. #BiblieProject #Biblia #Drzewożycia

Zarejestruj swój e-mail

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Dziękujemy za dołączenie do TWR360.

Nie podano wszystkich wymaganych informacji