Map/Jihayn/khariidad

Waxaa walaalkeen uu inagala hadlayaa maanta arrin ku saabsan hoggaanka ama khariidadda aynu ku soconayno intaan dunida joogno iyo weliba dhimashada kaddib. Waa maxay khariidaddaas? Sii dhegayso si aad ku ogaato

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo