Bản Kế Hoạch Cho Một Người Kiệt Sức

Trong sách Dân Số Ký, chúng ta thấy sự vĩ đại, sự "kiệt sức", và tội lỗi của Môi-se đã ngăn trở ông bước vào Đất Hứa. Ngay cả con người vĩ đại của Chúa cũng có thể đi đến điểm cuối cùng của chính họ về phương diện thể xác, tình cảm và tinh thần. Đây là điều bình thường khi người của Chúa cảm thấy mệt mỏi do công tác phục vụ Ngài, nhưng chúng ta không nên mệt mỏi phục vụ Ngài. Nếu bạn cảm thấy kiệt sức, bạn không chỉ ở trong nhóm đồng công, bạn đang ở trong đôi tay tốt lành.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu