HATARI YA KUPOTEZA NAFASI

Pengezo kwamba Yesu atarusi tena. Kwa maneno mengine Yesu asema, nawaacha kwa muda lakini mtarudi. Maneno haya aliyanukulu kutoka zaburi ya 118:26 “ Na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la BWANA.

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo