Marmarsiinyo

Dadkaasoo kale waxay ku dambaynayaan inay noqdaan dad rumaysad leh. Haddaba, dadka kiniisadda ka soo qayb gelaya ee weli xagga rumaysadka aan ka xoogaysan, ha u diidin imaanshaha Kiniisadda. Waxaase ayaandarro noqonaysa in dadka qaar ay yiraahdaan, maxaa dadka oo dhan loogu baahan yahay?

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo