Marmarsiinyo

Dadkaasoo kale waxay ku dambaynayaan inay noqdaan dad rumaysad leh. Haddaba, dadka kiniisadda ka soo qayb gelaya ee weli xagga rumaysadka aan ka xoogaysan, ha u diidin imaanshaha Kiniisadda. Waxaase ayaandarro noqonaysa in dadka qaar ay yiraahdaan, maxaa dadka oo dhan loogu baahan yahay?