Walaaca

Barnaamijkan waxaa inoo soo diyaariyey hay’adda, Erayga iyo Maanta, waxaana waxbariddan isku soo dubba-riday wadaadka la yiraahdo Bawlos. Sii dhegayso barnaamijka ka hadlaya Walaaca oo aan hubo inaad farriimo wax-ku-ool ah kala soo bixi doontaan. Balse intaynaan . . .