Walaaca

Barnaamijkan waxaa inoo soo diyaariyey hay’adda, Erayga iyo Maanta, waxaana waxbariddan isku soo dubba-riday wadaadka la yiraahdo Bawlos. Sii dhegayso barnaamijka ka hadlaya Walaaca oo aan hubo inaad farriimo wax-ku-ool ah kala soo bixi doontaan. Balse intaynaan . . .

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo